Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

สุขกายสบายใจ เที่ยวไปกับ "หมิงออนทัวร์"

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด หมิงออนทัวร์ มีบริการให้เช่าทั้งรถตู้และรถบัส โทรศัพท์ 053-774-444, 053-774-077 มือถือ 081-427-7888

บริการรถตู้และรถบัสนำเที่ยว

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มจากความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย และโซนภาคเหนือ จึงเปิดให้บริการ รถตู้ Ming On Tour ให้เช่า โดยวิ่งให้บริการไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งใน จ. เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งบริเวณชายแดนไทย พม่า และลาว โดยบริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการจดทะเบียนการทำธุรกิจทัวร์ อย่างถูกต้อง บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด (Ming On Tour) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมีบริการให้เช่าทั้งรถตู้และรถบัส ที่มีการตกแต่งภายในเป็นอย่างดี เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก


แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว