สุขกายสบายใจ เที่ยวไปกับ "หมิงออนทัวร์"

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด หมิงออนทัวร์ มีบริการให้เช่าทั้งรถตู้และรถบัส โทรศัพท์ 053-774-444, 053-774-077 มือถือ 081-427-7888

แพ็คเก็จทัวร์

ทัวร์วัดร่องขุ่น- ดอยตุง- ดอยแม่สลอง- สามเหลี่ยมทองคำ- ล่องเรือแม่น้ำโขง

นำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่น ชมอุโบสถออกแบบโดยศิลปิน ชื่อดัง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นวัดที่มีความอ่อนช้อย และสวยงามเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านสู่ วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ พระแก้วมรกตที่ประดิษฐาน อยู่ ณ กรุงเทพ เวลานี้เคยประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้มาก่อน นำท่านสักการะ พระหยก ณ หอพระหยกอันสวยงาม ซึ่งเป็นเคารพสักการะ ของประชาชนทั่วไป...


ทัวร์สามเหลี่ยมทองคำ-ภูชี้ฟ้า-วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-แม่สาย

ต้อนรับท่าน ณ.สนามบินเชียงราย ออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ ท่านจะเห็นโบราณสถานกระจัด กระจายอยู่ทั่วเมือง เที่ยวชมศิลปะเก่าแก่ที่สวยงาม และนำ ท่านชมพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ณ วัดพระธาตุเจดีย์ ท่านเดินทาง สู่สามเหลี่ยมทองคำ จุดบรรจบชายแดนสามประเทศ ไทย – ลาว – พม่า ซึ่งในอดีตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอันดับ หนึ่งของโลกขณะนี้ ได้รับการพัฒนาเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ แวะนมัสการพระเจ้าล้านตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่...


ทัวร์ดอยตุง -สามเหลี่ยมทองคำ- เชียงแสน-วัดร่องขุ่น-ดอยแม่สลอง

พบกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เข้าชม พระตำหนักดอยตุงเคยเป็นสถานที่แปรพระราชฐานเพื่อทรง งาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้าชมหอ พระประวัติ เข้าชมสวนดอกไม้อันสวยงามพร้อมรับอากาศ อันแสนสดชื่น.....